Nordmyren Opplevelsesgard

 
FORSIDEN
GÅRDSBUTIKK
MØTEROM
VEDSALG
BEITEDYR
SKOGBRUK
KORNPRODUKSJON
AKTIVITETSPLAN
OM OSS
BILDEGALLERI

LITT OM GÅRDEN OG BONDEN.

Jeg har drevet gården i 5 år, etter å ha gravd frem plog, harv og annet. Tatt tilbake
driften av jord, skog og beitemarka. Ikke fordi naboen gjorde noen dårlig jobb når han leide,
men fordi jeg ønsket å ta grep om egen gård. Kjenne på spenningen ved å dyrke, lære seg
faget jeg en gang i teorien fikk inn gjennom Agronom utdannelsen.

Drifta består av korn, tømmer, vedproduksjon, beitedyr og noe salg av diverse.

Tore Nordmyren

Nordmyren gård, Nordmyvegen 12, 2054 Mogreina. Tlf 95086065 / Mail: t-nordm@online.no